Házi tisztségek

Főduktor: A kispapok „vezetője”. A kispapokat érintő legtöbb ügyben ő az összekötő kapocs az elöljárókkal. Ő köszönti a vendégeket; elöljárókat, kispapokat (pl. születésnap alkalmából). Ügyel és figyelmeztet a házirend pontos betartására. A kispapság minden év végén többségi szavazással választja.

Főduktor-helyettes: A főduktor segédje, távollétében helyettese.

Kisduktor: Az első éves kispapokat segíti, vezeti be a szemináriumi életbe.

MEI elnök: A MEI vezetője, a ház kulturális életének irányítója. Ő szervezi meg a MEI esteket, ünnepélyeket.

MEI titkár: A MEI pénztárának vezetője, az elnök távollétében helyettese.

MEI jegyző: A MEI eseményeiről, ill. a ház életéről jegyzőkönyvet készít.

Rádió főszerkesztő: A Gaudete rádióműsor főszerkesztője, moderátora. Ő írja meg az éves műsort, hívja meg az előadókat, tartja a kapcsolatot a Szent István Rádióval.

Újság főszerkesztők: A Gaudete újság főszerkesztői. Ők találják ki a lap szerkezetét, dizájnját. Ők írják a cikkek témáit, és osztják ki a kispapoknak a cikkeket. Ők tartják a kapcsolatot a korrektorral, a tördelővel és a nyomdával.

Asszisztencia-magiszterek: Ők a ministránsok vezetői. Ők osztják be az asszisztencia rendjét a Bazilikában, a kápolnánkban. Ők tanítják be az első évfolyamot a ministrálás rendjébe, és a latin miseszöveget kikérdezik tőlük.

Cantus magiszter: A ház zenei életének irányítója. A liturgián ő orgonál, vezeti az éneket. Ő osztja be az előénekeseket a hétköznapi kápolnai szentmisékre. Ő a kórus vezetője, esetleg felkészítője is egy-egy fellépésre.

Szacellánusok: A minden évfolyamról egy kispap alkotta csapat látja el a sekrestyési szolgálatot. Előkészítenek a liturgiára, beszerzik a szükséges eszközöket.

Virágosok: A kápolna virágait szerzik be, ápolják.

Infirmáriusok: A beteg kispapok ápolói. A ház gyógyszer-készletéből gazdálkodnak, a beteget elkísérik a háziorvoshoz, visznek neki ételt a szobába.

Könyvtárosok: A kölcsönzői szolgálatot ellátják a kispapok részére. Együttműködnek a könyvtárossal, ill. a könyvtár vezetőjével, a prefektussal.

Jegyzetfelelősök: A tanuláshoz szükséges jegyzetek fénymásolói, rendezői.

Számítógépterem-felelős: A számítógépterem, a házban található egyéb műszaki cikkek, a hangosítás és a vetítés felelőse. Hiba esetén tartja a kapcsolatot a gondnokkal, rendszergazdákkal.

Honlapfelelős: A Szeminárium honlapjáért felel, tartja a kapcsolatot a rendszergazdákkal.

Médiafelelős: A rendezvényeken való fotózásért felel, ő élteti a Szeminárium közösségi oldalait.

Sport- és szabadidős program-felelős: A ház sportéletének irányítója, szervezője. Emellett egyes szabadidős programokat, főleg túrákat szervez.

Teakonyha-felelős: A házban található teakonyha rendjéért felel.

Mosoda- és takarítóeszköz-felelős: Leviszi és felhozza a ruhákat a mosodából, velük a kapcsolattartó. A termek takarítása előtt kikészíti az eszközöket a termek elé.

Kertfelelős: A felső- és alsó kert szépségéért felel.

Műszaki duktor: Kisebb barkácsolásokat végez, kisebb műszaki problémákat old meg, javít meg. Nagyobb javítás esetén tartja a kapcsolatot a gondnokkal. Ő felel a biciklik műszaki állapotaiért is.

Tabellárius: A ház „postása”. A csomagokat, leveleket viszi fel a portáról a kispapoknak, elöljáróknak.

Bidellusok: Egy-egy évfolyam vezetői, szervezői programok alkalmával, tanulmányi szempontból. A tantermek előtt várják a tanárt, letörlik a táblát, hoznak krétát.

Főmegyések: A megyésközösség vezetői. Programokat szerveznek, irányítják a megyésközösség életét, tartják a kapcsolatot a főpásztor titkárával.

Közös helyiségek takarítása, szerviálás, mosogatás: Az egyes (4-5 fős) munkacsoportok forgó rendszerben.