Az Érseki Papnevelő Intézet növendékei

I. évfolyam

II. évfolyam

III. évfolyam

IV. évfolyam

VI. évfolyam (diakónusok)