A nevem Bógár Zsolt, a Váci Egyházmegye növendékeként folytatom tanulmányaimat az Egri Érseki Papnevelő Intézetben. Palócvidékről származom, a Nógrád megyei Mohoráról, ahol családommal éltem egészen 2012-ig. Mind általános, mind pedig középiskolai tanulmányaimat a „palóc fővárosban”, Balassagyarmaton végeztem el.

Érettségit követően egy éven keresztül Vácon éltem a püspökségen, ahol szerteágazó feladatokat láttam el. Ezért a nulladik évért is végtelenül hálás vagyok az Úrnak, hiszen az itt töltött idő alatt számtalan ismeretet szerezhettem egyházmegyénkről, a papságról, az emberi kapcsolatok fontosságáról, illetve lehetőségem nyílt arra, hogy „megérjek” a Szemináriumban töltött évekre. A következő évben, 2013-ban költöztem Egerbe. A szemináriumi évek alatt számtalan „kinccsel” lettem gazdagabb: mélyen megismerhettem és megtapasztalhattam az engem meghívó Istent, megannyi embert és nem utolsó sorban saját magamat is.

Öt év elteltével, 2018. június 16-án szentelt átmeneti diakónussá megyéspüspököm, Dr. Beer Miklós. Szentelésem után Cegléden töltöttem a féléves „gyakorlatot”, Szecsődi Péter plébános atya mellett. Ezen félév alatt az Úrral, az Őt követőkkel, a rám bízottakkal való kapcsolatom még tovább gazdagodott. Olyan emlékeket őrzök szívemben a Cegléden élőkről, az ottani egyházközségről, közösségekről, a szolgálatról, amelyből biztosan táplálkozni fogok az elkövetkezendő időkben.

Mélységes vágyakozás él bennem a papi szolgálat után, mert hiszem, hogy Krisztust hordozni legteljesebben az egyházi rend szentsége által tudom. Az utolsó félévben is kérem a testvérek imáját, hogy a júniusi papszentelésre testben és lélekben egyaránt fel tudjak készülni, majd a szentelés után elindulhassak a valódi pappá válás útján, Isten üdvözítő akaratát követve.

„Isten az Ő üzenetét a te életeddel akarja elmondani a világnak.” (GE, 24)

* * *

Zsoltot Dr. Beer Miklós püspök atya 2019. június 22-én szentelte pappá a Váci székesegyházban. Első szolgálati helye: Dunaharaszti (Szent István király) Főplébánia