1966. január 11-én születtem Pásztón. Gyermekkoromat szülőfalumban, Szurdokpüspökiben töltöttem és az általános iskolát is ott végeztem. Középiskolába Kecskemétre mentem a Piarista Gimnáziumba, ahol kollégista is voltam. Ott érettségiztem jeles eredménnyel.

Ezután jelentkeztem az Egri Érseki Papnevelő Intézetbe, ahová föl is vettek, de tanulmányaim megkezdése előtt elvittek másfél évre katonai szolgálatra Marcaliba, ahol tüzér irányzóként szolgáltam. Leszerelés után 1986. tavaszán kezdtem teológiai tanulmányaimat Egerben, de a következő évben Budapestre küldtek a Központi Papnevelő Intézetbe. Majd 1988-ban főpásztorom, Dr. Seregély István Rómába küldött a Pápai Német-Magyar Kollégiumba. A Pápai Gergely Egyetemen fejeztem be a teológiai tanulmányokat, és ugyanott még három évi tanulással szaklicenciát szereztem egyháztörténelemből. Közben 1992. július 11-én pappá szenteltek.

1994-ben tértem haza és első kápláni helyként Erdőtelekre kerültem. A következő évben az egri Jézus Szíve plébániára helyeztek és kineveztek az Egri hittudományi Főiskola tanárává, ahol egyháztörténelmet, ókeresztény irodalomtörténetet és keresztény művészettörténetet tanítok mind a mai napig. Közben többször változott az egyéb beosztásom: 1996-2002 között prefektus voltam a Papnevelő Intézetben, majd egy évig plébános helyettes voltam Egerszalókon, aztán újabb egy évet az érsekségen voltam. 2004-től egerbaktai plébános voltam öt éven keresztül. Aztán az egri Nagyboldogasszony plébánia vezetését bízták rám, amit négy éven keresztül végeztem. 2013-ban kaptam kinevezésemet az Érseki Papnevelő Intézet rektori tisztségére, amit jelenleg is betöltök.

Fontosnak tartom még megemlíteni, hogy 1992-től cserkész is vagyok (bár erre mostanában kevés időm van). 2010 óta tagja vagyok az Egri Fertálymesteri Testületnek. 2013-ban főszékesegyházi kanonoki kinevezésben is részesültem.

Immár 24 évet töltöttem tanítással, ahol papok és hitoktatók generációit igyekeztem a történelem oktatásán keresztül Isten országát és a földi hazát becsületesen szolgáló polgárokká nevelni.