Juhász Attila vagyok. Kassán születtem, de gyermekkoromat a felvidéki Torna községben töltöttem. A szülőföldem a Rozsnyói Egyházmegyéhez tartozik, ezért amikor az érettségi után 1992-ben kispapnak jelentkeztem, a rozsnyói püspök vett fel engem, és beleegyezett abba, hogy a tanulmányaimat az Egri Érseki Papnevelő Intézetben kezdhessem meg. 1998-ban Dr. Seregélyi István érsek atya szentelt pappá az Egri Bazilikában, de a Rozsnyói Egyházmegye szolgálatára. Egy évet voltam káplán Rimaszombaton, utána a püspököm Rómába küldött, hogy posztgraduális tanulmányokat folytassak. A Pápai Szalézi Egyetemen tanultam kateketikát és ifjúságpasztorációt. 3 év után elvégeztem a licenciátust, majd a doktori tanulmányokat is ott fejeztem be 2010-ben. A Károli Gáspár Református Egyetemen mentálhigiéniából másoddiplomát szereztem, szintén 2010-ben. Miután hazakerültem, Rimaszécsen voltam 2 évig plébános, utána pedig szokatlan módon 10 évet a szülőföldemen tölthettem: Torna községben szolgáltam. 2018. július 1-jével kerültem Péterfalvára.

Az Egri Szemináriumban kateketikát, pedagógiát, neveléstörténetet, szociológiát, szociálpszichológiát és fejlődéslélektant tanítok: gyakorlatilag mindent, ami a katolikus neveléssel kapcsolatos.