Katolikus hitükben megöregedett és meghalt drága szüleim 4. gyermekeként születtem 1968. május 27-én Nyíregyházán, és nőttem fel Buj községben. Gyermekkorom meghatározó élményei között tartom számon, hogy alsó tagozatosként még iskolai hittanórára járhattam; hogy 2. osztályos koromtól ministrálhattam; hogy megismerhettem a paraszti gazdálkodás és udvartartás eszköztárát a lőcsös tehénszekértől az autógumikon guruló stráfkocsival bezárólag. 1986-ban érettségiztem Ibrány nagyközségben.

Papságomra való felkészülésként 1986 szeptemberében kezdtem meg az első évfolyamot az Egri Érseki Papnevelő Intézetben. Az első szemináriumi év elteltével behívtak katonának Hódmezővásárhelyre. Leszerelvén visszamentem Egerbe. Ennek a tanévnek a befejezésével folytathattam a teológiát Innsbruckban, a jezsuiták vezette Collegium Canisianumban. 1990-ben a világ 21 országából 84-en voltunk ebben a szemináriumban.

1994. július 9-én szenteltek pappá Nyíregyházán. Ezt követően 1 évig segédlelkészként tevékenykedtem Mátészalkán. Ugyanebben a státuszban törekedtem helytállásra 1995-2000 között Debrecenben a Szent Anna Főplébánián, ahol nagyon értékes és segítőkész munkatársakra leltem. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen sok-sok éven át tarthattam előadást „Akiben és amiben a keresztények hisznek” címmel. Sűrű lelkipásztori elfoglaltságom mellett írtam meg doktori munkámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teológiai Karán dogmatikából „Isten igéjének üdvrendi hatékonysága Otto Semmelroth teológiájában” címmel, amely 2017 szeptemberében megjelent a Jel Könyvkiadónál.

1994. augusztus 1-től Szabolcs szívébe, Nyíregyházára, a Magyarok Nagyasszonya Főplébániára küldött főpásztorom segédlelkésznek. Innen szerdánként visszajártam Debrecenbe az értelmiségi modul megtartására. A nyíregyházi évek után 2002. augusztus 1-től plébánosi kinevezést kaptam Hajdúszoboszlóra azzal a sajátossággal, hogy az ott üdülő katolikusok lelkipásztori ellátásával is törődjek. Ennek igyekeztem eleget tenni német nyelven kívül még lengyelül is. Hajdúszoboszlóra helyezésemtől tanítom Egerben a kispapokat és tanítottam a katekétákat fundamentális teológiából, amelynek 4 része van, és feleletet ad arra az igen összetett kérdésre, hogy melyek katolikus hitünk hihetőségének feltételei, érvei, következményei, és miben áll a hitcselekvés. 2013-2014 között Nyíregyháza-Kertvárosban, 2014-től a debreceni Szent István Király Plébánián voltam plébános. 2017. augusztus 1-től talentumaimmal szolgálom Isten Szent Anna-székesegyházába járó népének gyarapodását az ideig- és örökkévaló javakban.