Egy szabolcs megyei kis faluból, Napkorról származom, amely nemcsak a kispapoknak szánt nagylelkű adományairól híres, hanem az egyháznak adott kispapjairól és papjairól is. Persze a legjobbak még csak most gondolkoznak a hivatásuk teljesítéséről, de addig is mi álljuk a sarat.

Nyíregyházán, a Vasvári Pál Gimnázium testnevelés tagozatára jártam. Érettségi befejeztével egy csodálatos évet töltöttem az Egri Szemináriumban aztán a Központi Szemináriumban végeztem el a teológiát. Három évet töltöttem a Belgiumban élő brüsszeli magyarok szolgálatában, és ekkor a francia nyelvű Louvain-La-Neuve-i és az angol nyelvű Leuven-i egyetemen végeztem tanulmányokat és megszereztem az egyházjogi diplomámat is. Nagy kegyelem volt számomra, hogy a magyarokat semmiféle határ nem tudja elválasztani egymástól, hiszen a hagyományaink és a hitünk összekapcsol bennünket.

Két évet töltöttem Debrecenben ahol elég sokrétű lelkipásztori munkát végeztem, majd Egerbe kerültem tanítani, eközben káplánként Ostoros, Novaj községeket láttam el. Ezekben az időkben sokat tanultam a plébánosaimtól. Később a tanítás mellett megkaptam a plébánosi kinevezésemet is Egerszólát, Egerszalók ellátására. Az első plébánosi helyemen nagy hatással volt rám a falusi emberek őszintesége és mély hite, mellyel a hétköznapjaikban megélték a keresztjeiket. Mivel az egyházi bíróság munkájában is részt vettem, ezért az akkori főpásztorom (Bosák Nándor) engedélyével egy csodálatos évet tölthettem Rómában tanulmányozva az egyház Legfelsőbb Bíróságának a gyakorlatát. Kis Szent Teréz mondása nyomán én is elhatároztam, „az egyház szívében a szeretet akarok lenni”. Azután Polgáron lelkipásztorkodtam, ahol nagyon szerettem lenni, bár egy kicsit nehéz volt a tanítási feladataimnak is eleget tenni. A város és az öt filia, sok szép kihívást jelentett számomra, de a káplánjaimmal és a hívekkel szép eredményeket értünk el. Most már a 8. évet kezdem Tardon a három faluból (Mezőnyárád, Mezőkeresztes) csak egy maradt, mivel 2018 augusztusától Dr. Ternyák Csaba érsek úr, valamint megyéspüspököm Palánki Ferenc püspök atya megbízásából megkaptam az Egri Érseki Bíróság vezetését. A Hittudományi Főiskolán egyházjogot és pasztorálteológiát tanítok.