Miskolcon születtem 1968. március 12-én. Családunk Miskolc mellett, Gesztelyen élt. Itt végeztem el az általános iskolát, és itt kezdtem el ministrálni alig hét évesen Dr. Szabó György plébános mellett, aki több mint harminc évig szolgált falunkban. Mellette bontakozott ki papi hivatásom, és ő kísérte végig tanulmányaimat és kispapi éveimet. Gimnáziumba Kecskemétre jártam a piaristákhoz.

Érettségi után azonnal jelentkeztem az Egri Szemináriumba. Az első év elvégzése után behívtak katonának. Egy évet szolgáltam Cegléden a tüzérségnél. Visszatérve folytattam tanulmányaimat Egerben, és 1993-ban szenteltek pappá. Első kápláni helyem Kálban volt egy évig. Majd két évet töltöttem Jászárokszálláson, Vizsolyban, és Miskolc-Mindszenten. Itt kaptam meg plébános kinevezésemet Vizsolyba 2000-ben. Csak egy évet szolgáltam plébánosként, mert 2001-ben Rómába küldtek, a Pápai Magyar Intézetbe, három év tanulmányi szabadságra. A Pápai Gergely Egyetemen szereztem szaklicenciát biblikus teológiából két év alatt, a harmadik évben pedig elkészítettem doktori disszertációmat, amelyet Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen adtam be, és ott is védtem meg 2005-ben, „Tökéletességre törekvő igazvolt” címmel (Mt 5,17-48 retorikai analízise). Hazatérve Rómából 2004-ben plébános lettem Egerszalókon, és az Egri Hittudományi Főiskola biblikus tanára. A szemináriumban a bibliai nyelveket tanítom, a levelezőn pedig az összes biblikus tárgyat. 2018-ban áthelyeztek Mezőkövesdre a Jézus Szíve Plébániára, tanári beosztásom meghagyásával. Papi jelmondatom: „Atyám, dicsőítsd meg nevedet” (Jn 12,28).