Hitvallás és eskütétel a pap- és diakónusszentelés előtt