1974-ben születtem Ózdon. Dr. Seregély István érsek atya 2002-ben szentelt pappá. Papszentelésemet követően tanulmányaimat tovább folytattam Budapesten. 2003-ban kerültem a mezőkövesdi Szent László Plébániára, ahol két évet töltöttem káplánként. 2005-2008-ig a Miskolc-Diósgyőri Plébánián voltam káplán. 2008-ban első önálló helyem Borsodbóta volt, ahol mint plébániai kormányzó egy évet töltöttem. Ezután főpásztorom Rómába küldött, hogy licenciátusi fokozatot szerezzek missziológiából a Pápai Gergely Egyetemen (Pontificia Università Gregoriana), eközben a Pápai Magyar Intézetben laktam. Miután hazatértem, érsek atya kinevezett a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda érseki biztosává. Itt három évet töltöttem.

2014-től négy tanéven keresztül az Érseki Papnevelő Intézet prefektusa voltam, emellett mind a papnövendékeket, mind a világi hallgatókat tanítottam különböző teológiai tárgyakra. Prefektusi és tanári teendőim mellett a szemináriumhoz közel lévő Szent Bernát ciszterci templom igazgatójává is kinevezést kaptam, melyet a mai napig vezetek. 2018-tól Eger-Lajosvárosban lettem plébános, de a teológián továbbra is tanítok. A kispapoknak az ars dicendi, a homiletika és a missziológia tárgyakat, míg a világi hallgatóknak a dogmatikát tanítom.