1991-ben születtem Esztergomban. Katolikus családban nőttem fel, édesapám tanár, édesanyám bolti eladó. Két felnőtt testvérem van. Gyermekkorom alatt folyamatosan erősödött bennem a családomtól örökölt hit, de csak egyetemi éveim alatt értem meg arra, hogy a bennem érzett késztetésről döntést hozzak.

Itt a Szemináriumban hitben, tudásban növekedtem, és a következő években is igyekezni fogok, hogy illő módon felkészüljek szép hivatásunkra. Ehhez minden segítséget meg is kapok. Addig is imáimmal szolgálom embertársaimat, hogy Urunkhoz találjunk az élet zarándokútján, és ha rátalálunk, mindig követni is tudjuk Őt.