Project Description

Szemináriumunk kápolnájának búcsúját ünnepeltük

A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételét ünnepli. Ezen a napon az Egri Szeminárium kápolnájában mutatott be szentmisét Ternyák Csaba egri érsek. A főpásztor prédikációjában rámutatott, hogy Szent István király ezen a napon, Nagyboldogasszony ünnepén ajánlotta hazánkat a Szűzanya oltalmába, ezért Magyarország égi pártfogójának is nevezzük őt.

Mint mondta, a Szűzanya megtapasztalta a szenvedést, a megaláztatást és a felmagasztalást is. Mindez jelen van azóta is az egyházban és mindannyiunk életében. A problémák, nehézségek ellenére azonban a hívő embert eltölti az öröm, hogy Jézus egyházához tartozunk, aki megígérte számunkra az örök életet. Ezt az örömhírt kell minden hívő embernek, köztük a lelkipásztoroknak is közvetíteni életük folyamán.

Hálával tölt el bennünket, hogy vannak fiatal papjaink és minden nehézség ellenére vannak a szemináriumban fiatalok, akik az emberek szolgálatára, az Örömhír, a feltámadás hirdetésére készülnek. Az, hogy Krisztus feltámadt, azt jelenti, hogy van feltámadás és mi is feltámadunk. Ennek csodálatos példája Mária, aki a mai napon felvétetett a mennybe testestől-lelkestől. Ezen a napon Szent István királyra is emlékezünk, aki e napon távozott és vitte magával a Szűzanya elé a népét is, ezért tekintünk rá úgy, mint Magyarország Nagyasszonyára. Ő az, aki utat mutat a Mennyei Atyához.

Nem kell aggodalommal és félelemmel tekintenünk életünk utolsó napjaira. Tekintsünk úgy arra, mint egy ajtóra, amelyen keresztül átmegyünk az örök életbe. A Szűzanya mindig elvezet bennünket Szent Fiához, ráirányítja figyelmünket arra, hogy Jézus tanítása szerint éljünk és kövessük őt, a helyes úton járjunk. – zárta szavait a főpásztor.

A szentmisét követően a hívek szeretetvendégségen vettek részt.

(forrás: Egri Főegyházmegye)