Project Description

Tanévnyitó Veni Sancte ünnepség

2019. szeptember 14-én, Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén tartottuk közös évnyitónkat az egri Redemptoris Mater Missziós Szemináriummal. Ficzek Az évnyitó ünnepségen Ficzek László általános helynök képviselte Ternyák Csaba érsek atyát. Homíliájában rámutatott, hogy Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása az ember üdvösségének feltétele. Hangsúlyozta, hogy az élet nehézségeiben, kereszthordozásunkban Jézus keresztjére kell tekintenünk, ő ad nekünk erőt minden szenvedés elviselésében. Ebben az évben is arra vagyunk meghívva, hogy növekedjünk papi hivatásunkban és Krisztus megismerésében.

Az Egri Hittudományi Főiskolán idén 37-en készülnek a papságra, 16 egri egyházmegyés és 6 debrecen-nyíregyházi egyházmegyés növendék lakik az Érseki Papnevelő Intézetben, valamint további 15 kispap a Redemptoris Mater Missziós Szemináriumból, akik ugyancsak az Egri Főegyházmegye szolgálatára készülnek. Az év programjában terveink szerint nagy hangsúlyt fog kapni a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület.

A szentségimádást követően az ünnepség a díszteremben, az Aloyzianumban folytatódott, ahol Dr. Dolhai Lajos atya, az Egri Hittudományi Főiskola rektora megnyitotta a tanévet. A Főiskola keretein belül a világi hallgatók képzése is nagy hangsúlyt kap, hiszen a 37 kispapon túl további 27 fő katekéta, lelkipásztori munkatárs alapszakon, 75-en pedig hittanár-nevelő mesterszakon végeznek teológiai tanulmányokat, 10 pedagógus pedig 2 féléves hitoktató szakirányú továbbképzésen vesz részt.

Az ünnepég keretében a hagyományokhoz híven az 5 első éves szeminarista állt rektor atya elé és tett ünnepélyes fogadalmat, hogy az Egri Hittudományi Főiskola hallgatójához méltón él és készül a papi hivatásra. Az ünnepség végén elhangzott, hogy a köztársasági ösztöndíjat erre a tanévre Barta Márton István (VI. éves hallgató) nyerte el, aki a Nemzeti Erőforrás Minisztérium adományozó levelét vette át a rektortól.

(Egri Főegyházmegye alapján)