Sziklai Dávidnak hívnak, 1993. november 22-én születtem Debrecenben. Egészen fiatal voltam, amikor édesapám elhunyt, és Nyíregyházára költöztünk. Ott nőttem fel, és ott kezdtem el ministrálni is a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban, még óvodás koromban.

Papi hivatásomat azonban csak később, általános iskolás éveim vége felé ismertem fel. Hivatásom kibontakozásában nagyon sokat segített középiskolám, a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, ahol 2008 és 2013 között végeztem tanulmányaimat. Az itteni közösségi élet, mint a smirgli csiszolt engem. A kollégium sekrestyéseként és asszisztencia magisztereként szolgáltam, illetve igyekeztem aktívan részt venni a diákönkormányzat munkájában, és az évenként megrendezett Fiatalok a Világ Életéért Találkozó (FAVÉT) szervezésében. Ezek a szolgálatok nemcsak a liturgikus ismereteim, szervezői képességeim fejlesztésében, hanem az Istennel való kapcsolatom mélyítésében is segítettek. Mindezeknek, lelkiatyáimnak, valamint egy, a végzős koromban, nagyböjtben átimádkozott hivatástisztázó lelkigyakorlatnak köszönhetően tudtam igent mondani Isten papságra szóló meghívására. Filozófiai és teológiai tanulmányaimat 2013-tól az Egri Hittudományi Főiskolán végzem.

Palánki Ferenc püspök atya 2018. június 23-án szentelt diakónussá a debreceni Szent Anna-székesegyházban. Szentelési jelmondatom: „Mindent elviselek abban, aki erőt ad” (Fil 4, 13). 2018. szeptember 1-től 2019. január 13-ig a debreceni Szent Anna Főplébánián végeztem féléves diakónusi gyakorlatomat. A feladataim közé tartozott a templomi liturgikus és a plébániai szolgálat, valamint fél évig két általános iskolában történő hitoktatás. Hálás vagyok az itt eltöltött fél évért. 2019. január 13-án visszajöttem ide Egerbe, hogy tanulmányaimat befejezzem.

* * *

Dávidot Palánki Ferenc püspök atya 2019. június 22-én szentelte pappá a debreceni Szent Anna székesegyházban. Első szolgálati helye: Rakamaz